Проучвания за влиянието на Куркума при Синдром на раздразнените черва

Частично сляпо, рандомизирано, двудозово пилотно проучване оцени ефектите на екстракта от куркума върху симптомите на IrBS при здрави възрастни (36). Стандартизиран екстракт беше даден на доброволците : 102 пациента са получили една доза, съдържаща 72 mg стандартен екстракт от куркума, а 105 пациенти получават две дози дневно и двете в продължение на 8 седмици.  Преобладаването на IrBS е намаляло с 53% и 60% в
една доза  и две дози,  значително са намалели симптомите на IrBS (36).
Въпреки, че тези резултати показват, че куркума може да помогне за намаляване
IrBS симптоми, плацебо-контролирани проучвания са необходими още
потвърждения на тези констатации.

Друго проучване, проведено с осем здрави участници съобщават, че куркума има потенциала да се увеличи подвижността на червата и да се активира производството на водород в бактериална флора в дебелото черво (37).

(36) Turmeric Extract May Improve Irritable Bowel Syndrome Symptomology in Otherwise Healthy Adults: A Pilot Study

(37) Effect of Dietary Turmeric on Breath Hydrogen

 

 


прегледана 5796 пъти / създадена на 29.10.2018