данни адрес

бърза
поръчка
За бърза поръчка без регистрация се попълват само най-необходимите данни за доставката.
Редовните клиенти могат да попълнят само телефонен номер
поръчка с
регистрация
Поръчката с регистрация дава възможност на потребителя да натрупва бонус точки, както и възможноста да проследи история на поръчките. Данните за адрес на доставка се попълват автоматично във формата.